Køreundervisning

Første gang eleven skal ud at køre på offentlig vej med kørelæreren, tages der i vid udstrækning hensyn til de fleste elevers nervøsitet ved at komme ud at køre sammen med alle de andre trafikanter.

Derfor kører kørelæreren bilen ud på en stille vej udenfor byen og derfra kører eleven videre første gang. Ingen elever tvinges ud i situationer, som de ikke bryder sig om. Der gåes frem i det tempo og den indlæringshastighed den pågældende elev kan klare. Der er stor forskel i indlæringshastighed for de enkelte elever. Men mange klarer uddannelsen på 20-22 lektioner.Det er det helt normale antal timer der er behov for. Få behøver flere,men det er ikke sædvanligt:) Så forvent en pris på cirka 15-16.000kr. Det vil være en af byens bedste priser:)