Priser

Vi underviser i følgende kategorier:

 • Almindelig bil (kategori B)

 • Generhverv

 • Rutinetimer

 • Kørselforbud (Efter reglerne om særlig køreundervisning)

PRISER:

      .     “LOVPAKKEN” 13.800kr. ( indeholder hele teoriforløbet,manøvrebanekursus,

      .      16 kørelektioner på vej,køreteknisk kursus incl. forsikring  af bilen på ” glatbanen”

Lovpakken indeholder IKKE:

 •      Ekstra kørelektioner (475,00kr)

 •      Teoribog med adgang til teoriprøver: 300,00 kr.

 •       Teoriforløb ( uden “Lovpakken”) 2700.00kr.

 •      Manøvrebane kursus ( uden Lovpakken) 1575.00 kr.

       Glatbane kursus (uden Lovpakken) 2880.00kr.

Pakker

Pris: 12.800 kr.​

Lovpakken indeholder følgende:

 • Ubegrænset teori på Brandts køreskole i Jernbanegade 5b. Kld.  Mandage fra kl 16.00

 • TAVLEUNDERVISNING !

 • Manøvrebane, inklusive leje og forsikring mod skader på bil på manøvrebanen.

 • 16 kørelektioner a 45 min. på vej

 • Køreteknisk kursus (glatbane) inklusiv forsikring af bilen på glatbanen

Lovpakken indeholder IKKE:

 • Prøvegebyr til politiet for teori- og køreprøve (600kr.)

 • Udgiften til lægeerklæring til kørekortet. (300-500kr.)

 • Udgiften til førstehjælpskursus (650 kr.)

Pris: 6.500kr.​

Startpakken indeholder følgende:

 • Ubegrænset teori på Brandts køreskole i Jernbanegade 5. Mandag fra kl 16.00 og fredag fra kl 15.30 TAVLEUNDERVISNING !

 • Manøvrebane, inklusiv leje af bil- og forsikring af bilen- på manøvrebanen.

 • Køreteknisk anlæg (glatbane)

Startpakken indeholder IKKE:

 • Prøvegebyr til politiet for teori- og køreprøve (600kr)

 • Udgiften til lægeerklæring til kørekortet (3-500 kr.)

 • Udgiften til førstehjælpskursus (600 kr.)